Dirección:                    C/ Serafín Pazo, 28, 3ºA  A Estrada (Pontevedra)
Teléfono/Whatsap :   986571920
Mail:                              centrodelpie@centrodelpie.net
Localización: